Grażyna Zdziebło

 

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych – Grażyna Zdziebło

tel.  (54) 270 00 12 wew. 14, 881 470 321

e-mail: g.zdzieblo@skrwilno.pl