Stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby, którym przyznane zostało stypendium szkolne o charakterze socjalnym o konieczności dostarczenia faktur lub rachunków zgodnych z wykazem wydatków do wysokości przyznanego
stypendium szkolnego do 15 maja 2020 r.

Faktury lub rachunki należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Świadczenia rodzinne” w skrzynce podawczej znajdującej się na I piętrze Urzędu Gminy (wejście od strony poczty).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.