Informacja

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
21.09.2021 r. nastąpi realizacja wypłat na rachunki bankowe zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022 w nieprzekraczalnym terminie od 1.09.2021 do 15.09.2021 r.

Wnioski można pobierać od 1.09.2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrwilnie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Komunikat – Dobry Start „300+”

Na prośbę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie publikuje komunikat dot. Programu Dobry Start „300+”

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1.08.2021 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny w wersji papierowej, a od 1.07.2021 r. w wersji elektronicznej za pomocą portalu empatia. Wnioski można pobrać w GOPS w Skrwilnie oraz ze strony internetowej GOPS w Skrwilnie z zakładki wnioski/pobierz wniosek.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz