Informacja o świadczonych usługach opiekuńczych

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
20.01.2020 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna,
świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wysokość termin zasiłku celowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wysokości i terminie wypłat zasiłku celowego na rok 2020:

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Stypendium szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o konieczności złożenia oświadczenia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi uzyskany dochód za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia ww. oświadczenia w celu przedłużenia stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Załączniki:

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
11.12.2019 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna,
świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz