Wypłata dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje o wypłacie dodatku węglowego w dniu 5.10.2022 r. dla wnioskodawców, którzy złożyli wniosek w dniach 17, 18 i część wniosków złożonych w dniu 19 sierpnia 2022 r.

Dodatek węglowy przyznawany jest zgodnie z art. 2 ust. 3a i ust. 3b ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Dodatek do niektórych źródeł ciepła

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu 21.09.2022 r. nastąpi realizacja wypłat na rachunki bankowe zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ogłoszenie o naborze

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Dodatek węglowy – uwaga!

Uwaga: Jeśli na s. 2 w punkcie 2. zaznaczono gospodarstwo wieloosobowe, na s. 3 należy wpisać ponownie dane wnioskodawcy oraz innych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Wnioski bez podpisanej klauzuli informacyjnej są niepoprawne.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz