Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu 21.03.2023 r. nastąpi realizacja wypłat na rachunki bankowe zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu 21.02.2023 r. nastąpi realizacja wypłat na rachunki bankowe zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Informacja

Szanowni Państwo,

od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 500 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 250 zł. Beneficjenci 500 plus, którym ZUS aktualnie wypłaca świadczenie, powinni wstrzymać się w styczniu ze składaniem wniosków na kolejny okres.

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Wnioski 500+ na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć, tak jak dotychczas, za pośrednictwem:

·       PUE ZUS,

·       aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzenia mobilne,

·       portalu Emaptia,

·       bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek:

·       do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

·       w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

·       w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

·       w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,

·       w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Świadczenie 500+ przysługuje także obcokrajowcom zamieszkałym w Polsce:

  • obywatelom UE/EFTA,
  • pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z  dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Nadal będą obowiązywać dotychczasowe wnioski. Jedyne zmiany zostaną wprowadzone w słowniku okresów świadczeniowych do wniosku oraz w słowniku pouczeń do wniosku SW-U – z uwagi na zmianę legislacyjną.

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy przez obywateli Ukrainy

Świadczenie 500+ przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi  i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obywatele Ukrainy będą mogli składać wnioski poprzez:

  • PUE ZUS,
  • portal Empatia
  • bankowość elektroniczną.

Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy będą mogli składać do 24 sierpnia 2023 r. 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu 19.01.2023 r. nastąpi realizacja wypłat na rachunki bankowe zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że realizacja wypłat zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami nastąpi zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.).

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców gminy Skrwilno

Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy Skrwilno o możliwości korzystania z bezpłatnych porad psychologicznych w dniu 19 stycznia 2023 roku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Oferta skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej w szczególności problemami alkoholowymi, Związanymi z używaniem środków psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie.

Porady psychologiczne są kierowane do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Udzielanie porad odbywać się będzie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym mieszczącym się  w budynku Urzędu Gminy w Skrwilnie – pok.nr 5 (parter).

W celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt pod nr telefonu (54) 270 00 12 lub 533 634 169 w godzinach pracy Urzędu Gminy Skrwilno.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnego wsparcia.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz