Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
21.09.2020 r. nastąpi realizacja wypłat na rachunki bankowe zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Terminy składania wniosków o świadczenia socjalne na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i fundusz alimentacyjny należy złożyć
w terminie:

  • od 1 lipca 2020 r. – wnioski składane wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mrpips.gov.pl),
  • od 1 sierpnia 2020 r. – wnioski składane w formie papierowej.

Wnioski o świadczenie dobry start należy złożyć w terminie:

  • od 1 lipca 2020 r. – wnioski składane wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl),
  • od 1 sierpnia 2020 r. – wnioski składane w formie papierowej do 30 listopada 2020 r.

Stypendium szkolne wyłącznie w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie należy złożyć:

  • od 1 września do 15 września 2020 r.

Świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 należy złożyć w terminie:

  • od 1 lutego 2021 r. – wnioski składane wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl),
  • od 1 kwietnia 2021 r. – wnioski składane w formie papierowej.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie przypomina, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym mija z dniem 15.09.2020 r. Wnioski po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Informacja o wyborze pracownika na stanowisko – pracownik socjalny

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
20.08.2020 r. nastąpi realizacja wypłat na rachunki bankowe zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz