Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia  1. W dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w siedzibie Biura, przy ulicy Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu, tel. 56/ 659-13-19, 56/ 621-25-20;
  2. Codziennie w godz. 17:00 – 21:00 – Kujawski-Pomorska Niebieska Linia – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 800-154-030;
  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

Więcej informacji na stronie: http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/