Ewa Kolczyńska

Pracownik socjalny – mgr Ewa Kolczyńska

tel.  (54) 270 00 12 wew. 16, 881 470 306

e-mail: e.kolczyńska@skrwilno.pl

Interesanci przyjmowani są w:

poniedziałek w godzinach:
– 8:00 – 11:00 oraz 14:00 – 15:30

wtorek – piątek w godzinach:
– 8:00 – 10:00 oraz 14:00 – 15:30

Teren świadczonej pomocy społecznej:

  • Kotowy,
  • Mościska,
  • Nowe Skudzawy,
  • Przywitowo,
  • Rak,
  • Skudzawy,
  • Szucie,
  • Szustek,
  • Toki,
  • Wólka.