Świadczenie pielęgnacyjne

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę