Zespół Interdyscyplinarny

 

Przy Urzędzie Gminy w Skrwilnie działa zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

  1. Przewodniczący zespołu:
    Kierownik GOPS – Zofia Malanowska, tel. 881 – 469 – 989
  2. Pracownik do obsługi administracyjnej:
    Ewa Kosek, tel. 881 – 470 – 306