Zarządzenia

Uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie NR X/45/90 z dnia 10 kwietnia 1990 r.

Uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie