Marta Szczepkowska

 

Referent ds. świadczeń rodzinnych – mgr Marta Szczepkowska

tel.  (54) 270 00 12 wew. 14, 881 470 321

e-mail: m.szczepkowska@skrwilno.pl