Archiwum kategorii: Aktualności

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu21.05.2020 r. nastąpi realizacja wypłat na rachunki bankowe zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby, którym przyznane zostało stypendium szkolne o charakterze socjalnym o konieczności dostarczenia faktur lub rachunków zgodnych z wykazem wydatków do wysokości przyznanego stypendium szkolnego do 15 maja 2020 r. Faktury lub rachunki należy umieścić w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu21.04.2020 r. nastąpi wypłata świadczenia wychowawczego (500+).

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu20.04.2020 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Informacja

W związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby ubiegające się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej konieczności złożenie oświadczenia niezbędnego do rozpatrzenia sprawy. Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie i przesłane jako zeskanowany plik lub zdjęcie na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz