Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
11.12.2019 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna,
świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata stypendium szkolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu 10.12.2019 r. nastąpi wypłata stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Osoby, które nie dostarczyły wszystkich faktur lub rachunków proszone są o niezwłoczne ich dostarczenie.
W dniu wypłaty należy odebrać decyzję w pokoju nr 4.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wszystkie wypłaty dotyczące zasiłku celowego, stałego i okresowego realizowane będą w dniu 11.12.2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby, którym przyznane stało stypendium szkolne o charakterze socjalnym o konieczności dostarczenia faktur i rachunków do wysokości przyznanego
stypendium szkolnego do końca listopada 2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Informacja – wypłata zasiłku rodzinnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 28.11.2019 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami za miesiąc
listopad 2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz