Informacja GOPS w Skrwilnie dotycząca prac nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Skrwilno na lata 2022 – 2027

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata dodatku osłonowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu 30.03.2022 r. nastąpi wypłata I raty dodatku osłonowego na podane numery konta dla gospodarstw domowych, które złożyły wniosek do 31.01.2022 r.

Wnioskodawcy, którzy nie podali numeru konta proszeni są o osobisty odbiór wypłaty dodatku osłonowego w kasie Urzędu Gminy w Skrwilnie w dniu 30.03.2022 r. dla gospodarstw domowych, które złożyły wniosek do 31.01.2022 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu 18.03.2022 r. nastąpi realizacja wypłat na rachunki bankowe zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Podziękowanie

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Pilnie poszukujemy asystenta rodziny

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz