Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
21.05.2020 r. nastąpi realizacja wypłat na rachunki bankowe zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby, którym przyznane zostało stypendium szkolne o charakterze socjalnym o konieczności dostarczenia faktur lub rachunków zgodnych z wykazem wydatków do wysokości przyznanego
stypendium szkolnego do 15 maja 2020 r.

Faktury lub rachunki należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Świadczenia rodzinne” w skrzynce podawczej znajdującej się na I piętrze Urzędu Gminy (wejście od strony poczty).

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
21.04.2020 r. nastąpi wypłata świadczenia wychowawczego (500+).

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
20.04.2020 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna,
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Informacja

W związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby ubiegające się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej konieczności złożenie oświadczenia niezbędnego do rozpatrzenia sprawy. Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie i przesłane jako zeskanowany plik lub zdjęcie na adres e-mail: j.orzechowska@skrwilno.pl

Druk oświadczenia można pobrać –> TUTAJ

Możliwe jest również dostarczenie dokumentów poprzez skrzynkę podawczą usytuowaną w budynku Urzędu Gminy Skrwilno (1 piętro, wejście od poczty).

Tym samym informuje się, iż  zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wszelkie sprawy dotyczące przyznania pomocy finansowej będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie:
1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym,
2) dokumentów lub oświadczenia, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc

Wypłaty będą realizowane wyłącznie na podane wcześniej konta bankowe (kasa urzędu nie realizuje wypłat gotówkowych).

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz