Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje o wypłacie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w dniu 13 grudnia 2018 r.

Osoby, które nie udokumentowały przyznanej kwoty fakturami lub rachunkami proszone
są o niezwłoczne dostarczenie faktur lub rachunków, który jest warunkiem koniecznym
do wypłaty stypendium szkolnego.

Wszelkie informacje można uzyskać w pokoju nr 4.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
22.11.2018 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna,
świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Kryteria dochodów oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej

GOPS w Skrwilnie informuje o zmianie kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1.10.2018 r.

W załączniku do pobrania aktualne Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej –>POBIERZ

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
22.10.2018 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna,
świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W związku z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego na rok 2018/2019 osoby, które złożyły wnioski na świadczenie wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny proszone są
o osobisty odbiór decyzji w dniu wypłaty tj. 22.10.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które chcą uzyskiwać informacje za pośrednictwem SMS, o terminie wypłaty świadczeń muszą złożyć odpowiednie oświadczenie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
20.09.2018 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna,
świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz