Stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że do dnia 17.05.2019 r. należy dostarczyć brakujące faktury i rachunki do wysokości
przyznanego stypendium szkolnego.

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w GOPS w Skrwilnie w pokoju nr 4.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata zasiłków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
16.04.2019 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna,
świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
18.02.2019 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna,
świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Karta Dużej Rodziny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny osobami uprawnionymi  od 1.01.2019 r. mogą być rodzice/rodzic lub małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci. Wniosek oraz niezbędne załączniki można pobrać z zakładki –> Wnioski.

Informacje o zniżkach do jakich uprawnieni są posiadacze KDR –> Zniżki

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
21.01.2019 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna,
świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz