Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Gminy Skrwilno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu 9.08.2018 roku siedmioro dzieci z Gminy Skrwilno wzięło udział w dwutygodniowych koloniach letnich
w Milówce. Kolonie letnie przeznaczone były dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe pomocy społecznej. Wypoczynek dzieci w całości został sfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Uczestnicy koloni zostali dowiezieni do Włocławka, dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Skrwilno, za co serdecznie dziękujemy.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje o terminie  składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.
Wnioski do pobrania są w pokoju nr 4 od 1.09.2018 r.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1.09.2018 r.
do 15.09.2018 r. 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
20.08.2018 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna,
świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie
informuje osoby, które będą składać wnioski podlegające weryfikacji dochodów
na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 o świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia wychowawcze oraz stypendium szkolne o charakterze socjalnym winny
pamiętać o konieczności posiadania informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego
(ha przeliczeniowe).

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu
19.07.2018 r. nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna,
świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz