Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od  stycznia 2024 roku będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie  będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Obecnie oczekujemy na opublikowanie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 roku.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrwilnie, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej- taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.